Trafik i nyheterna vecka 25

Välkommen till en samling av nyheter angående väg och trafik runt Stockholm.

Obs, detta är bara en övning i att sammanfatta artiklar för att få ut det mest relevanta som påverkar en som resenär. Se inte detta som en nyhetsrapportering eller något att basera fakta på. Det är blandat med egna kommentarer samt har ej en utbildning i journalistik eller artikelskrivning. Dock rekommenderar jag att läsa källorna som innehåller ordentligt skrivna artiklar. Om du möts av en betalvägg, kolla med ditt bibliotek för att låsa upp pressreader som ger dig tillgång till alla tidningar alternativt bara betala för journalistik. Det är absolut värt det!


Trafikverket granskar fakturor som misstänkts blåsts upp https://sverigesradio.se/artikel/miljardprojekt-dyrare-an-planerat-trafikverket-granskar


SL:s hemligstämplade rapport “Översiktlig klimatanalys” som Mitti har begärt rapporterar om tvärbanans översvämningsrisk vid extraordinära skyfall är stor. Även roslagsbanan har ett område där vatten leds över spårområdet. Flera bussdepåer är byggda på områden med ras och skredrisk. SL svarar på frågorna att arbete pågår för att hantera riskerna. https://www.mitti.se/nyheter/sa-slar-klimatet-mot-sl-kan-bli-katastrof-6.3.227652.42db391769


Spårväg syd stoppas
Läsvärd artikel som berättar att kostnadsökningen med 2,2 miljarder i förhållande till 4 miljarder som var initialkostnaden. Regeringen väljer att inte skjuta till mer pengar likt Förbifart Stockholm mellan Skärholmen och Häggvik eller tunnelbanan till Nacka via trängselskatten.

 • Hälften av invånarna bor i södra länsdelen men bara en tredjedel av arbetsplatserna finns där.
 • Stockholms handelskammare anser att projektet inte är prioriterat, rekommenderar att fokusera på pendeltågen istället.

https://www.dn.se/sverige/stockholmskritik-mot-regeringen-stoppar-sparvag-syd/


2024-06-13
SL:s vd David Lagneholm har gjort en intervju med DN där han får diskutera hur SL:s ekonomi ser ut.
Det som upptar mest av vd:ns tid är ekonomin. Pandemin har fått fler att byta från kollektivtrafik med 15% mindre resande från normalåret 2019. Varje procentenhet är värd cirka 90 miljoner (90 miljoner * 15 = 1350 miljoner)
SL har ett resultatkrav för nästa år på 794 miljoner, vilket projekteras att missas med 1,3 miljarder. (794 - 1300 = -506) vilket är likt det tidigare resultatet 2023 som var -594 miljoner.

 • Kostnadsökningen sen 2019 är 11%
 • Fler köper enkelbiljetter, aka bättre biljettmix
 • Månadskortet är fortfarande billigt i jämförelse med andra regioner

När SJ tog över pendeltåget medförde en uppstartskostnad på 104 miljoner (som verkar hamna uppemot 300 miljoner) samt verkar ha en kostnad med cirka 20% högre för att driftsätta fler pendeltåg som används som reservdelar istället för att köras. Månadskostnaden blir cirka 255 miljoner med SJ och 200 miljoner med MTR. https://www.mitti.se/nyheter/sa-mycket-dyrare-blev-det-att-lata-sj-ta-over-pendeln-6.3.225520.5ad0ae608a

Lagneholm framhåller att de främsta orsakerna till problemen med pendeltågen var brist på lokförare och tåg.
https://www.dn.se/sverige/sls-vd-manadskortet-ar-fortfarande-billigt/


2024-06-19
DN har intervjuat Trafikförvaltningen Gabriella Nilsson som analyserar resemönster.
Jämfört med 2019 har runt 20% av resenärerna försvunnit. Stombusslinjerna i Stockholms innerstad ligger tappet på runt 40%.

 • Stockholm har i snitt 2,1 dagars distansarbete i veckan.
 • Oslo har i snitt 1,4 dagars distansarbete i veckan.
 • “Tiden innan pandemin jobbade stockholmarna på distans en dag i månaden, enligt trafikförvaltningens data.”

Pendeltåget stod still eller var inställd 44% 2023, anledningen var personalbrist enligt MTR. Efter bytet till SJ har tillförlitligheten ökat se tabell här: https://www.dn.se/sverige/pendeltagen-mer-palitliga-efter-sjs-overtagande/

Spännande bit! Pendeltågsresenärerna är endast 14% av den totala resenärsvolymen. Dessa har oerhört långa resvägar. Om dessa inte fungerar har de inget alternativ. Men om några av dessa tar bilen istället innebär det inga större effekter.
Idag åker cirka 40% med buss, cirka 40% med tunnelbanan och 6% med en lokalbana.

Intervjun går över till frågor om konkurrensen från biltrafiken och att frågan är komplex. “– Förbättrad framkomlighet för ett färdslag gynnar det färdslaget. Allt handlar om restidsvinster. Det är den dominerande faktorn till varför du väljer ett trafikslag. Har man en bil och vinner tid på att ta Förbifarten så är det klart att du väljer det alternativet, men då måste du ju också ha de ekonomiska förutsättningarna för att ha en bil.”

Det viktigaste är alltså Restidsvinster som påverkar människors val.

“– Vi bedömer ändå att grunden till reseefterfrågan kvarstår. Du vill komma fram fort. Restid är det viktigaste.”

https://www.dn.se/sverige/hog-andel-distansarbete-ligger-bakom-raset-i-sl-trafiken/


Det var allt den här gången.
Jag har tagit in informationen att

 • Restidsvinster är allt det handlar om. Kostnaden är nästan sekundär i folks liv
 • SL:s ekonomi är ansträngd, stora förändringar krävs
 • Trafikverket verkar ha svårt att granska om en faktura är legitim eller inte

Obs, använd inte detta som fakta. Läs källorna för en ordentlig rapportering. Detta är bara en övning för mig.

Kommentarer till mig själv efter att ha läst detta igen med lite mellanrum…

 • Upprepande av “som”,
 • fokusera på att få meningarna mer konsekvent vänster eller högertunga,
 • lär dig att citera rätt på rätt sätt,
 • separera egna kommentarer och artikel tydligare,
 • datera artikeln ordentligt,
 • välj artiklar som har mer sammanhängande tema,
 • röriga meningar överlag. Stor förbättringspotential framöver.

Avslutad: 2024-06-20