Under förmiddagen idag söndag 9/6 kommer Feddit.nu vara nere för underhåll. Vi kommer migrera databasen till nyare mjukvara för att i nästa steg uppdatera Lemmy mjukvaran till version 0.19.4.

Lemmy 0.19.4 introducerar många nya funktioner, däribland proxying av bilder. Denna funktion kommer dock inte vara aktiverad direkt efter uppdateringen av Lemmy. Detta då vi även behöver uppgradera mjukvaran som tillhandahåller bildlagringen (pict-rs), den uppdateringen väntas ta längre tid men kommer ske samtidigt som Feddit.nu är online igen.

Inlägget uppdateras löpande under arbetet…


09:31 - Databasen är nu migrerad till postgres 16

09:35 - Feddit.nu använder nu Lemmy version 0.19.4

09:50 - Har påbörjat uppgraderingen av pict-rs till v5, detta beräknas dock ta en tid men bör inte påverka möjligheten att nå Feddit.nu (förutom att vissa bilder i inlägg osv inte kommer visas under en tid)

11:20 - Pict-rs är uppdaterad och “ProxyAllImages” är aktiverad (det berör dock bara bilder som är länkade från det att inställningen aktiverades), vi kommer dock hålla koll på hur väl funktionen fungerar. Detta då andra instanser har rapporterat att exempelvis bilder från Imgur har slutat att fungera, detta är en följd av att alla anrop till Imgur och andra sidor görs via feddit.nu istället för direkt från användarens dator. Vi har dock inte samma trafikmängd som andra större instanser, så vi kommer kanske inte att nå Imgurs rate-limit. Fördelen med “ProxyAllImages” är dock att risken för att användares ip-adresser läcker via länkade bilder minskar.

TLDR: Pict-rs uppdaterad och “ProxyAllImages” är påslaget för nya bilder, kan dock komma att inaktiveras om vi når Imgurs rate-limit.