Jag läser mängder med förundersökningar och domar. Min spontana reaktion och bedömning är att det förekommer en mängd rasistiska domar och utredningar. En omfattande rasism med andra ord.