cross-posted from: https://feddit.nu/post/5534291

Har Sverige en framtid i rymdindustrin? Det är dags för regeringen att vakna, skriver tre tunga namn från GKN Aerospace.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Den 9 juli planeras den nya europeiska rymdraketen Ariane 6 skjutas upp från Franska Guyana. Ariane 6 blir en av få rymdraketer i världen som klarar tunga laster, till exempel större kommunikationssatelliter eller ett flertal mindre. Därmed blir Sverige och Europa mer självständiga och mindre beroende av andra länder. Med tanke på hur vår vardag – med kommunikation, gps, väderövervakning med mera – styrs av olika rymdsonder är rymden idag av största geopolitisk vikt.

Dock, i takt med att rymdens betydelse ökar, är risken överhängande att Sverige halkar efter. Ariane 6 är beställd av det europeiska samarbetsorganet ESA som är samfinansierat av 22 europeiska länder. De bidrag som svenska regeringen går in med i ESA återinvesteras sedan i olika projekt hos svenska företag. För Ariane 6 bidrar GKN Aerospace med turbiner samt munstycke. Flera högst vitala delar. Att GKN Aerospace fått förtroendet visar tydligt att svensk rymdingenjörskonst är världsledande.

Fast det räcker inte med att leva i nuet. Ska svensk rymdindustri stå sig i den framtida konkurrensen behöver den svenska regeringen öka sitt bidrag till ESA. Med cirka 0,05 procent av BNP ligger Sverige idag långt under det genomsnittet 0,11 procent, som utgör medlemsländernas bidrag till ESA. Både våra nordiska grannar Finland och Norge bidrar mer och de stora industrinationerna Frankrike, Italien och Tyskland ligger över genomsnittet. Det är även de länder som gynnas när ESA ska återinvestera i olika projekt, eftersom prioriteringsordningen står i proportion till bidraget.

Vi som verkar inom den svenska rymdsektorn kan ibland tycka att svenska regeringsföreträdare ofta har en hög svansföring om svensk rymdindustri och rymdforskning. Det sipprar i praktiken däremot sällan ner till de på fabriksgolvet. För sanningen är den att om inte regeringen prioriterar upp svensk rymdindustri genom exempelvis större engagemang i ESA, då är risken påtaglig att Sverige inte bara tappar konkurrenskraft utan att svensk rymdindustri hamnar på efterkälken och med det tappar såväl kunnande som arbetstillfällen. Sveriges regering måste helt enkelt i praktisk handling visa att svensk rymdindustri är viktig, inte bara för svenska arbetstillfällen utan framför allt så att Europa med egen rymdverksamhet förblir oberoende från andra länders geopolitiska nycker.

Ariane 6 skjuts upp den 9 juli. Så långt är vi i Sverige med. Men därefter ligger det på regeringens axlar ifall svensk rymdindustri ska ha en framtid.

Karin Johansson, affärsenhetschef Rymd, GKN Aerospace Sweden
Martin Wänblom, vd GKN Aerospace Sweden
Stefan Oscarsson, affärsområdeschef Governmental Solutions, GKN Aerospace Sweden

#debatt