Jag skrev tidigare om att det är nödvändigt att testa en massa saker för att kunna skriva ordentligt om Fediversum. Dessutom. Att skriva om Fediversum innebär att läsa en massa. Det betyder också att en får en insikt om att det är en ganska begränsad grupp personer som utvecklat det vi idag kallar Fediversum. Och att det finns långvariga intressekonflikter och olika uppfattningar mellan och bland en del av dem. Det har också gett mig en bild av hur Fediversum utvecklades, så här är en liten sammanfattning av utvecklingen.