I en EU-rapport från 2021, Mapping the risk of serious and organised crime infiltrating legitimate businesses, beskrivs, analyseras och beräknas den organiserade brottslighetens utbredning inom EU. Enligt denna rapport är den organiserade brottsligheten i Danmark större än i Sverige.